Ένα ειδικό πακέτο χορηγιών, προβολής και διαφήμισης έχει σχεδιαστεί για το 4ο Διεθνές Συνέδριο WorkingONSafety. Οι χορηγοί του συνεδρίου θα έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν το προφίλ του οργανισμού που εκπροσωπούν και να εξασφαλίσουν την αναγνώριση της επιχείρησής τους. Θα προβληθούν σε ανώτερα στελέχη και επίσημους ομιλητές που θα λάβουν μέρος στο συνέδριο και θα χτίσουν ισχυρές σχέσεις. Θα συνεργαστούμε στενά με κάθε χορηγό για να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό πακέτο προβολής,  που θα προσαρμόζεται στους συγκεκριμένους στόχους μάρκετινγκ και επιχειρησιακής ανάπτυξης. Τα χορηγικά πακέτα περιλαμβάνουν από αποκλειστικές χορηγίες του συνεδρίου, έως μεμονωμένες χορηγίες.

 

Για πληροφορίες και συνεννοήσεις σχετικά με τα τα πακέτα χορηγιών, προβολής και διαφήμισης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την:

Κα Μαρία Λιάτσου

Διευθύντρια Ανάπτυξης  Συνεδρίων και Incentives

Ηλιότοπος Συνέδρια

Υψηλάντου 28, 172 36, Δάφνη, Αθήνα

Tηλ. 210 9730697

Fax. 210 9767208

E-mail: wos2008@heliotopos.net

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

Designed and developed by Heliowebs

El-back-table-980x10.gif