ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Πρόεδρος:

Ιωάννης Δραπανιώτης

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

 

Μέλη:

Ιωάννης Αδαμάκης

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., μέλος Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Δρ. Μηνάς Αναλυτής

Γενικός Διευθυντής του  ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Θεόδωρος Δέδες

Μέλος του Δ.Σ. του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Εύη Γεωργιάδου

Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Ίρμα Ριζάκου

Μάρκετινγκ & Επικοινωνία, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Πρόεδρος:

Βασίλειος Μακρόπουλος

Καθηγητής Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

 

Μέλη:

Θεώνη Κουκουλάκη

Υπεύθυνη του Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Παύλος Κυριακόγκονας

Μέλος του Δ.Σ., ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Επιστημονικός συνεργάτης, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Ιωάννης Κωνσταντακόπουλος, Δρ.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εκπρόσωπος του Εθνικού Εστιακού Πόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Νικόλαος Χ. Μαρκάτος

Καθηγητής και Πρόεδρος της Σχολής Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Νικόλαος Μαρμαράς

Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ιωάννης Μυλόπουλος

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Παπαδάκης

Έκτακτος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Βασίλειος Παπάζογλου

Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα

Σάββας Ρομπόλης

Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Αντώνιος Ταργουτζίδης, Δρ.

Υπεύθυνος Παραρτήματος Θεσσαλονίκης ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ “WORKING ON SAFETY”

 

Kirsten Jørgensen

Associate Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Construction, Denmark Technical University, Denmark

Tore Larsson

Professor, School of Technology & Health, Royal Institute of Technology, Sweden

Walter Eichendorf, Dr.

German Social Accident Insurance, Germany

Andrew Hale

Professor, Safety Science Group, Delft University of Technology, Netherlands

Βασίλειος Μακρόπουλος

Καθηγητής Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Joy Oh

Ministry of Social Affairs and Employment, the Netherlands

Paul Swuste

Associate Professor, Safety Science Group, Delft University of Technology, the Netherlands

Jan Hovden

Professor, Safety, Health and Environment Group, NTNU, Norway

Jukka Takala, Dr.

Director of the European Agency foe Safety and Health at Work, Spain

Paul Weber

International Association of Labour Inspection (IALI), Luxembourg

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

Designed and developed by Heliowebs

El-back-table-980x10.gif