ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Τα ατυχήματα στην εργασία και η διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας αποτελούν ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα τόσο στις βιομηχανικές όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου.

 

Το διεθνές Δίκτυο “Working-Οn-Safety” (Εργασία με Ασφάλεια) στοχεύει στην καθιέρωση ενός μόνιμου δικτύου ειδικών στην πρόληψη ατυχημάτων, ενός φόρουμ ανταλλαγής εμπειριών, νέων ερευνητικών δεδομένων και βελτιωμένων πρακτικών για την πρόληψη ατυχημάτων στην εργασία. Η επιτυχημένη πρόληψη βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ ειδικών με διαφορετικές εμπειρίες και προσεγγίσεις.

 

Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνεται κάθε 2 χρόνια ένα τριήμερο συνέδριο με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Οι συμμετέχοντες έχουν τη ευκαιρία να συγκρίνουν τις εμπειρίες τους, να συζητούν τις επιτυχίες και αποτυχίες τους και να θέτουν σε εφαρμογή τη συνεργασία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων στην εργασία. 

 

Μετά από την επιτυχημένη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου για την Ασφάλεια στην Εργασία στην Ελσινόρη της Δανίας (2002), του 2ου στη Δρέσδη της Γερμανίας (2004) και του 3ου στο Έμχοφ της Ολλανδίας (2006), το 4ο Συνέδριο διοργανώνεται τον Οκτώβριο 2008, στη Χερσόνησο της Κρήτης, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

 

Το συνέδριο υποστηρίζεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (International Labor Organisation), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (European Agency for Safety and Health at Work) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επαγγελματικών Οργανισμών για την Ασφάλεια και Υγεία (European Network of Safety & Health Professional Organisations).

 

Κεντρικό θέμα είναι: «Πρόληψη εργατικών ατυχημάτων σε ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον». Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν ιδέες για την πρόληψη των ατυχημάτων σε σχέση με τις νέες τάσεις στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας (π.χ. νέες τεχνολογίες, νέα ωράρια εργασίας, νέες μορφές απασχόλησης). 


ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


η ανάδειξη των επιπτώσεων του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος εργασίας στην επαγγελματική ασφάλεια,
η διερεύνηση των μέτρων που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις για την πρόληψη ατυχημάτων σε ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον,
η διάδοση ορθών πρακτικών και επιτυχών λύσεων στην πρόληψη ατυχημάτων, ειδικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ),
η ανταλλαγή εμπειριών και η εδραίωση ενός διεθνούς δικτύου για την ασφάλεια στην εργασία.

 

Κάντε κλικ στο παρακάτω link για να κατεβάσετε τη 2η ανακοίνωση του συνεδρίου


   0.9 M
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ:
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:


Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής ΠροστασίαςDesigned and developed by Heliowebs

El-back-table-980x10.gif